Doping

Faxe Familie & Firmaidræt henholder sig til enhver tid til Anti Doping Danmarks dopingliste, hvoraf det fremgår hvilke stoffer, det er forbudt at anvende i træningssammenhæng, herunder bl.a. anabole steroider, testosteron, væksthormon (Hgh) samt diverse fedtforbrændende præparater. 

Faxe Familie & Firmaidræt gør en ekstra stor indsats for at holde den slags ude af vores fitnesscenter og prøver at få udvidet vores samarbejde med Anti Doping Danmark.

I Faxe Familie & Firmaidræt er det ikke tilladt at benytte, distribuere eller opbevare dopingstoffer. Ej heller er det tilladt at tale positivt om dopingstoffer, at opfordre til brug af dopingstoffer samt at rådgive om brugen af dopingstoffer eller kilder til anskaffelse heraf. Alt køb, salg og øvrig distribution, opbevaring eller lignende af dopingstoffer er ulovligt jf. ”Lov om forbud mod visse dopingmidler” og kan medføre op til 2 års fængsel.

Såfremt et medlem testes positivt, eller nægter at lade sig teste, for et eller flere forbudte dopingstoffer udelukkes denne fra Faxe Familie & Firmaidræt i 2 år.

Aggressiv, larmende, konfliktsøgende og eller opfarende adfærd i Faxe Familie & Firmaidræt vil medføre midlertidig bortvisning fra fitnesscentret i mindst 3 måneder, uden mulighed for refusion af kontingent.

Vil du vide mere: www.antidoping.dk og www.steroids.dk

Se øvrige ordensregler for Faxe Familie & Firmaidræt under punktet 'Om Firmaidrætten'.